GDPR

 

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Vážený návštěvníku, těší mě, že jste na mých stránkách

www.elektrikarbrno.cz

Pokud jste mým zákazníkem, odběratelem novinek nebo

návštěvníkem webu, svěřujete mi své osobní údaje. Zodpovídám

za jejich ochranu a zabezpečení.

Seznamte se, prosím, s ochranou osobních údajů, zásadami a

právy, které máte v souvislosti s GDPR (Nařízení Evropského

parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v

souvislosti se zpracováním osobních údajů).

1. Kdo je správce osobních údajů

Jmenuji se Petr Špetlík, IČO 87690063;

Registrace ŽL. ev.: MMB/0107117/2011, Sp.

zn.:ZU/MMB/0102562/2011, se sídlem Purkyňova 85, Brno, 612 00 a provozuji

webovou stránku www.elektrikarbrno.cz. Vaše osobní údaje

zpracovávám jako správce, tj. určuji, jak budou osobní údaje

zpracovávány a za jakým účelem, po jak dlouhou dobu a vybírám

případné další zpracovatele, kteří mi se zpracováním budou pomáhat.

2. Kontaktní údaje

Pokud se na mě budete chtít v průběhu zpracování obrátit, můžete mě

kontaktovat: na tel. čísle 733 609 407

e-mail: info@elektrikarbrno.cz

3. Prohlašuji

Prohlašuji, že jako správce vašich osobních údajů splňuji veškeré

zákonné povinnosti vyžadované platnou legislativou, zejména zákonem

o ochraně osobních údajů a GDPR, a tedy že:  budu zpracovávat vaše osobní údaje jen na základě platného právního

důvodu, a to především oprávněného zájmu, plnění smlouvy, zákonné

povinnosti či uděleného souhlasu,  plním dle článku 13 GDPR informační povinnost ještě před zahájením

zpracování osobních údajů,

umožním a budu vás podporovat v uplatňování a plnění vašich práv

podle zákona o ochraně osobních údajů a GDPR.

4. Rozsah osobních údajů a účely zpracování

Zpracovávám osobní údaje, které mi svěříte sami, a to z následujících

důvodů (pro naplnění těchto účelů):

Poskytování služeb, plnění smlouvy

Vaše osobní údaje v rozsahu: e-mail, jméno, příjmení, adresa bydliště,

datum narození, bankovní účet v případě nákupu jako podnikatel nebo

firma také IČ a DIČ, číslo účtu, popř. telefon nezbytně potřebuji k plnění

smlouvy.

Vedení účetnictví

Jste-li  zákazníky, vaše osobní údaje (fakturační údaje) nezbytně

potřebuji, abych vyhověla zákonné povinnosti pro vystavování a

evidenci daňových dokladů.

Marketing – zasílání informačních e-mailů

Vaše osobní údaje (e-mail a jméno), pohlaví, na co klikáte v e-mailu a

kdy je nejčastěji otevíráte využívám za účelem přímého marketingu –

zasílání obchodních sdělení. Jste-li  mým zákazníkem, dělám tak z

oprávněného zájmu, neboť důvodně předpokládám, že vás naše

novinky zajímají, a to po dobu 7 let od poslední objednávky.

Pokud nejste naším zákazníkem, zasíláme vám newslettery jen na

základě vašeho souhlasu, po dobu 7 let od udělení. Souhlas mi vyjádříte

tzv. Double opt-in potvrzením. Toto potvrzení je jasným vyjádřením

vašeho souhlasu se zpracováním vašich osobních údajů.

V obou případech můžete tento souhlas odvolat použitím

odhlašovacího odkazu v každém zaslaném e-mailu.

Pokročilý marketing na základě souhlasu

Pouze na základě vašeho souhlasu vám mohu zasílat také inspirující

nabídky třetích osob nebo využít e-mailovou adresu např. pro

remarketing a cílení reklamy na Facebooku, a to po dobu 5 let od

udělení souhlasu. Ten lze samozřejmě kdykoli odvolat prostřednictvím

našich kontaktních údajů.

Fotografická dokumentace, reference

Pouze na základě vašeho souhlasu mohu použít vaše fotografie, videa

nebo písemné reference na svých stránkách, a to do doby, než váš

udělený souhlas odvoláte. Ten lze kdykoliv odvolat prostřednictvím

našich kontaktních údajů.

Vaše osobní údaje si ponechávám po dobu běhu promlčecích lhůt,

pokud zákon nestanoví delší dobu k jejich uchování nebo jsme v

konkrétních případech neuvedli jinak.

5. Cookies

Při procházení mých webových stránek zaznamenávám vaši IP adresu,

jak dlouho se na stránce zdržíte a ze které stránky přicházíte. Používání

cookies pro měření návštěvnosti webu a přizpůsobení zobrazení

webových stránek vnímám jako svůj oprávněný zájem správce, neboť

věřím, že díky tomu vám mohu nabídnout ještě lepší služby.

Cookies pro cílení reklamy budou zpracovávány jen na základě vašeho

souhlasu.

Moje webové stránky lze procházet také v režimu, který neumožňuje

sbírání osobních údajů. Používání cookies můžete na svém počítači

zakázat.

6. Zabezpečení a ochrana osobních údajů

Chráním osobní údaje v maximální možné míře pomocí moderních

technologií, které odpovídají stupni technického rozvoje. Chráním je

jako kdyby byly mé vlastní. Přijala jsem a udržuji veškerá možná

(aktuálně známá) technická a organizační opatření, která zamezují

zneužití, poškození nebo zničení vašich osobních údajů, zejména:  Zabezpečeným přístupem do mého počítače (zabezpečeno heslem).  Zabezpečeným přístupem do mého telefonu (zabezpečeno heslem a

čtečkou otisku prstů).   Zabezpečeným přístupem do mých e-mailových schránek (zabezpečeno

uživatelským jménem a heslem).  Zabezpečeným přístupem do aplikací na e-mailovou rozesílku

(zabezpečeno jménem a heslem).  Zabezpečeným přístupem do fakturačních systémů  (zabezpečeno

jménem a heslem).  Šifrovanou komunikací na mém webu (platný certifikát https). Pravidelnou aktualizací softwaru.  Bezpečně uzamčenou provozovnou (zabezpečeno uzamykatelnými

bezpečnostními dveřmi).

7. Předání osobních údajů třetím osobám

K vašim osobním údajům mají přístup moji spolupracovníci.

Pro zajištění konkrétních zpracovatelských operací, které nedokáži

zajistit vlastními silami, využívám služeb a aplikací zpracovatelů, kteří

umí data ochránit ještě lépe než já a na dané zpracování se specializují.

Jsou to poskytovatelé následujících platforem:  SmartSelling a.s. (SmartEmailing, MioWeb, FAPI), Netroufalky 797/5, 625

00 Brno, Česká republika, DIČ: CZ29210372

Facebook Ireland Ltd, 4 Grand canal square, Dublin 2, Irsko, VAT

IE9692928F

Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043,

USA

Ujišťuji vás, že mí spolupracovníci, kteří budou zpracovávat Vaše osobní

údaje, jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o

bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení

Vašich osobních údajů.

Tato mlčenlivost přitom trvá i po skončení závazkových vztahů se mnou.

Bez vašeho souhlasu nebudou vaše osobní údaje vydány žádné jiné

třetí straně.

Je možné, že se v budoucnu rozhodnu využít další aplikace či

zpracovatele, pro usnadnění a zkvalitnění zpracování.  Slibuji vám však,

že v takovém případě při výběru budu na zpracovatele klást minimálně

stejné nároky na zabezpečení a kvalitu zpracování jako na sebe.

8. Předávání dat mimo Evropskou unii

Vaše údaje nebudu předávat do třetích zemí. Data zpracovávám

výhradně v Evropské unii nebo v zemích, které zajišťují odpovídající

úroveň ochrany na základě rozhodnutí Evropské komise.

9. Vaše práva v souvislosti s ochranou osobních údajů

V souvislosti s ochranou osobních údajů máte řadu práv. Pokud budete

chtít některého z těchto práv využít, prosím, kontaktujte mě

prostřednictvím e-mailu: info@elektrikarbrno.cz

Máte právo na informace, které je plněno již touto informační

stránkou se zásadami zpracování osobních údajů.

Díky právu na přístup mě můžete kdykoli vyzvat a já vám doložím ve

lhůtě 14 dní, jaké vaše osobní údaje zpracovávám a proč.  Pokud se u vás něco změní nebo shledáte své osobní údaje neaktuální

nebo neúplné, máte právo na doplnění a změnu osobních údajů.  Právo na omezení zpracování můžete využít, pokud se domníváte, že

zpracovávám vaše nepřesné údaje, domníváte se, že provádím

zpracování nezákonně, ale nechcete všechny údaje smazat nebo pokud

jste vznesl námitku proti zpracování.

Omezit můžete rozsah osobních údajů nebo účelů zpracování. (Např.

odhlášením z newsletteru omezujete účel zpracování pro zasílání

obchodních sdělení.)  Právo na přenositelnost: Pokud byste chtěli své osobní údaje vzít a

přenést k někomu jinému, budeme postupovat stejně jako při využití

práva na přístup – jen s tím rozdílem, že vám informace pošlu ve

strojově čitelné podobě. Tady potřebuji alespoň 20 dní.  Právo na výmaz (být zapomenut): Vaším dalším právem je právo na

výmaz (být zapomenut). Nechci na vás zapomenout, ale pokud si to

budete přát, máte na to právo. V takovém případě vymaži veškeré vaše

osobní údaje ze svého systému i ze systému všech dílčích zpracovatelů

a záloh. Na zajištění práva na výmaz potřebuji 20 dní.

V některých případech jsem vázána zákonnou povinností, a např.

musím evidovat vystavené daňové doklady po lhůtu stanovenou

zákonem. V tomto případě tedy smaži všechny takové osobní údaje,

které nejsou vázány jiným zákonem. O dokončení výmazu vás budu

informovat na e-mail.  Stížnost u Úřadu na ochranu osobních údajů

Pokud máte pocit, že s vašimi údaji nezacházím v souladu se zákonem,

máte právo se se svou stížností kdykoli obrátit na Úřad pro ochranu

osobních údajů. Budu rád pokud nejprve budete o tomto podezření

informovat mě, abych s tím mohl něco udělat a případné pochybení

napravit. Odhlášení ze zasílání newsletterů a obchodních sdělení

E-maily s inspirací, články či produkty a službami vám zasílám jste-li můj

zákazník na základě mého oprávněného zájmu. Pokud zákazníkem ještě

nejste, posílám vám je jen na základě vašeho souhlasu. V obou

případech můžete ukončit odběr mých e-mailů stisknutím

odhlašovacího odkazu v každém zaslaném e-mailu.

10. Mlčenlivost

Dovoluji si Vás ujistit, že mí zaměstnanci i spolupracovníci, kteří budou

zpracovávat Vaše osobní údaje, jsou povinni zachovávat mlčenlivost o

osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by

ohrozilo zabezpečení Vašich osobních údajů. Tato mlčenlivost přitom

trvá i po skončení závazkových vztahů s námi. Bez vašeho souhlasu

nebudou vaše osobní údaje vydány žádné jiné třetí straně.