Protipožární ucpávky

Zajistěte svůj objekt protipožární ochranou

Každý, kdo byl přítomen u požáru tak ví, že může mít ničivou sílu. Dokáže totiž pohltit nejen materiál, ale také v tom horším případě ohrozit na životě ať už napřímo, nebo nepřímo zplodinami. Není radno si s ohněm zahrávat a každé opatření, které by mohlo zmírnit jeho destruktivní následky, může být rozdílem mezi zachráněnou nebo zničenou dílnou, firmou nebo vašim domovem. Pro své klienty zajišťuji certifikovaná řešení v oblasti protipožárního zabezpečení. Nepoužívám univerzální řešení, ale vždy navrhuji projekt na míru dle charakteru objektu. Instalací protipožárních ucpávek zabráním rozšíření požáru mezi jednotlivými požárními úseky skrze prostupy mezi konstrukcemi. Ochrana je pasivní, takže nebude vydávat žádný nadbytečný hluk ani nebude nikde zavazet. Pokud požár nevypukne, tak o ní nebudete ani vědět, avšak pokud by vypuknul, rozdíl bude obrovský. Chcete se ochránit proti požáru? Ozvěte se mi a společně řešení najdeme.

Osvědčení Systém protipožární ochrany

Proškolení proběhlo v souladu s platnými zkušebními protokoly schválenými autorizovanou osobou AO 204 a AO 216 dle zákona č.22/1997Sb. o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů.

Poptat