Elektorinstalace

• Montáž a výměna jističů, úprava elektroměrových rozvaděčů
• Úprava a budování vnitřní a venkovní elektroinstalace
• Změnu z 1 fázového přívodu na 3 fázový a opačně
• Ošetření hliníkového vedení speciální pastou
• Úpravy elektroinstalace v bytě

• Přechod každé bytové jednotky na nová měřidla trvá max. 30 minut
• Ochráníte seniory od nežádoucích přepisů k jiným dodavatelům
• Komplexní řešení v oblasti odběru elektřiny
• Úspory až 30 % bez změny dodavatele
• Příprava celého projektu na klíč

• Zabezpečení čipem
• Telefonem
• Kombinace
• dálkovým ovladačem
• kódem z klávesnice

• Vyřízení administrativy s energetickou společností
• Měření náročnosti objektu
• Zajištění revizní zprávy
• Úprava rozvaděče

• Certifikovaná řešení
• Zajištění prostupů a spár
• Instalace potrubí, kabelů a těsnění
• Snížení škod v případě požáru

• Odstranění všech závad zjištěných v průběhu revize
• Zajištění revize bez omezení napětí a třídy
• Návrhy možných úprav vedení
• Nepřipevněných spotřebičů
• Rozvodnic a vodičů ve zdi

Reference klientů

Certifikáty

Zajistíme vždy vše
k maximální spokojenosti klientů