Zátěžové měření

 

Oč se jedná?

Zátěžové měření slouží k zjištění, náročnosti objektu. Cílem je zjistit zda neplatíte zbytečně za hlavní jistič.

Samotné měření probíhá na hlavním přívodu či  jističi, při zapnutí všech významných elektrospotřebičů v objektu. Měření se provádí speciálním měřicím přístrojem.

 Výstupem je protokol o provedeném měření, ve kterém jsou uvedeny naměřené hodnoty. Součástí tohoto dokumentu je doporučení změn na daném odběrném místě

Poptat