Rekonstrukce elektrických rozvodů v panelovém domě

Před započetím rekonstrukce elektřiny v panelovém domě, bych doporučil provedení revizní zprávy. Revizní technik elektro prohlédne a případně změří instalaci ve společných prostorách domu a navrhne v rámci revizní zprávy vhodná opatření. Odstranění možných hrozeb je jeden cíl, dalším může být zajištění vyšší bezpečnosti pro celý dům (to se dá dosáhnut protipožárními ucpávkami). Po dokončení všech elektroprací, bych doporučoval provedení revize elektroinstalace. Tím budete mít jistotu kvalitně provedené práce. V tomto ohledu doporučuji, aby revizi prováděl jiný subjekt, než ten, který práce prováděl.

Co se nejčastěji řeší při rekonstrukci elektrických rozvodů v domě?

Revizní technici nejčastější doporučují výměnu hliníkového páteřního vedení domu za měděné. Toto nejčastěji revizní technik označí, jako doporučení pro zlepšení. Doplnění krytí, bývá revizními techniky často doporučováno. Co to znamená?  Ve společných prostorách domu jsou místa, kde se můžete dotknout „živé“ části instalace. Tím se myslí, že může dojít
k úrazu elektrickým proudem. Výměna hliníkových vodičů k hlavnímu jističi. Toto znamená, že od páteřního vedení (hlavního) jsou k hlavním jističům přitaženy hliníkové vodiče a je doporučena jejich výměna za měděné. Měděné vedení je bezpečnější, protože nemění svoji strukturu.

Jak dlouho trvá rekonstrukce elektroinstalace?

Zde záleží na schopnostech elektroinstalační firmy. Dle mých zkušeností by neměla odstávka být delší než jeden den pro výměnu páteřního vedení. U drobnějších výměn, jako je výměna přívodního vedení k hlavnímu jističi hovoříme o hodině práce.

Je nutné mít pro rekonstrukci elektroinstalace stavební povolení?

Pro toto není nutné mít stavební povolení, za předpokladu, že se nemění způsob užívání.

Ceny revizí elektro?

Cena revize elektroinstalace se pohybuje kolem 2 000 Kč, ale samozřejmě záleží na každém revizním technikovi. 

Elektřina funguje, když se na ní pracuje.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *