Revize elektroinstalace Brno

Co to je elektro revize?

Jedná se o test vnitřní instalace bytu či domu, zda je stále bezpečná a funkční. Elektroinstalace v Brně otestuje revizní technik. Elektroinstalace v bytové jednotce či bytu, by měla být funkční a bez závad. Když jsme se dostali k bezpečnosti, měla by její nedílnou součást tvořit i revize hromosvodu. Revize hromosvodů nám řekne, zda máme dostatečný počet svodičů pro dosažení správného odporu hromosvodu u domu.

Vraťme se zpět k revizi elektroinstalace v Brně. Co můžu od elektrorevize čekat?

Při revizi elektroinstalace v Brně či kdekoliv jinde. Přijde revizní technik, který testem vyzkouší ochranné prvky instalace. Testu se nevyhnou ani světla a zásuvky, kontroluje se správná hodnota jištění (zda je jistič nastavený správně, doporučená hodnota u zásuvkového okruhu činí 1x16A). Kontrolou může revizní technik, pověřit osobu poučenou s platnou vyhláškou 50, aby provedla všechny potřebné zkoušky.  

Jak často byste měli elektrorevize provádět?

Revize elektroinstalace by se měla provádět jednou za 10 let nebo v případě, že se v elektro instalaci stala nějaká událost.

Výsledky revize?

Revizní technik elektro po provedení revize elektriky vytvoří revizní zprávu v níž budou naměřené hodnoty a popsaný zjištěný stav provedené revize elektřiny. Dále sepíše doporučení pro dosažení bezpečného stavu pro elektroinstalaci v garáži. Na odstranění závad je zapotřebí sehnat elektrikarbrno, aby popsané hrozby odstranil.

Ceny revizí elektro?

Cena revize elektroinstalace se pohybuje kolem 2 000 Kč, ale samozřejmě záleží na každém revizni technik. 

Elektřina funguje, když se na ní pracuje.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *