Jak často dělat revize elektřiny v garážích?

Co to je elektrorevize?

Jedná se o vyzkoušení instalace, zda je stále bezpečná a funguje a hlavně zajistí bezpečný provoz elektroinstalace v garáži. Když jsme se dostali k bezpečnosti garáže, měla by její nedílnou součást tvořit i revize hromosvodu. Revize hromosvodů nám řekne, zda máme dostatečný počet svodičů pro dosažení správného odporu hromosvodu u garáže. Jak to funguje u domácnosti?

Pojďme zpět k tématu revize elektro v garáži. Co můžete čekat?

Při revizi elektroinstalace se provádí měření vnitřní instalace do, které patří světla a zásuvky, kontroluje se správná hodnota jištění (zda je jistič nastavený správně, doporučená hodnota u zásuvkového okruhu činí 1x16A). Samotné měření a kontrolu by měl provádět revizní technik elektro, který popřípadě může poučit elektrikáře (elektrotechnika) a on provede samotné měření a zkoušky prostřednictvím revizního přístroje.

Jak často byste měli elektrorevize v garáži opakovat?

Revize elektrospotřebičů v tomto prostředí by se měla provádět jednou za 10 let nebo v případě, že se v elektro instalaci stala nějaká událost.

Výsledky revize?

Revizní technik elektro po provedení revize elektriky v garáži vytvoří revizní zprávu v níž budou naměřené hodnoty a popsaný zjištěný stav provedené revize elektřiny. Dále sepíše doporučení pro dosažení bezpečného stavu pro elektroinstalaci v garáži.

Ceny revizí elektro?

Cena revize elektroinstalace se pohybuje kolem 1 500 Kč, ale samozřejmě záleží na každém revizni technik.  

Elektřina funguje, když se na ní pracuje.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *