JAK PROBÍHÁ REVIZE?

Postup při provedení revize elektrických spotřebičů a nářadí není nic složitého. Revizi je oprávněn provádět výhradně certifikovaný revizní technik, který je schopen se prokázat potřebným osvědčením a kvalifikací.Revizi elektroinstalace v současné době upravují normy ČSN 33 600 ed. 2

Jak často ?

  1. Pokud je spotřebič nový
  2. Pokud již revize byla provedena v minulosti a blíží se termín opětovné kontroly.     Dle norem-pravidelné kontroly

Průběh revize

  1.  Prohlédnutí spotřebiče-musí se zjistit třída ochrany a parametry přívodu ke spotřebiči. Dále se pak spotřebič důkladně prohlédne zevně, podle konstrukčních možností v souladu s návodem od výrobce.
  2. Měření-spotřebiče se odpojí od sítě je změřen odpor ochranného vodiče, izolační odpor a unikající proud. Pokud spotřebič nelze odpojit od sítě musí se změřit hned jak je to možné.
  3. Součástí revize je i kontrola kabelů, vývodů a příslušenství, které jsou s elektrickým spotřebičem spojeny.
  4. Zapojení spotřebiče zpět do sítě a kontrola jeho chodu.

5.Elektrospotřebič se trvale označí, aby nedošlo k jeho záměně na požádání jej označíme nálepkou s dalším termínem revize.

Během revize je majitel průběžně seznamován s výsledky měření a upozorněn na závady. V případě drobných závad je možné závady odstranit na místě. Vyhotovení revizní zprávy trvá zhruba týden. Součástí zprávy je informace, zda je spotřebič schopný bezpečného provozu.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *