JAK PROBÍHÁ REVIZE?

Postup při provedení revize elektrických spotřebičů a nářadí není nic složitého. Revizi je oprávněn provádět výhradně certifikovaný revizní technik, který je schopen se prokázat potřebným osvědčením a kvalifikací.Revizi elektroinstalace v současné době upravují normy ČSN 33 600 ed. 2

Jak často ?

  1. Pokud je spotřebič nový
  2. Pokud již revize byla provedena v minulosti a blíží se termín opětovné kontroly.     Dle norem-pravidelné kontroly

Průběh revize

  1.  Prohlédnutí spotřebiče-musí se zjistit třída ochrany a parametry přívodu ke spotřebiči. Dále se pak spotřebič důkladně prohlédne zevně, podle konstrukčních možností v souladu s návodem od výrobce.
  2. Měření-spotřebiče se odpojí od sítě je změřen odpor ochranného vodiče, izolační odpor a unikající proud. Pokud spotřebič nelze odpojit od sítě musí se změřit hned jak je to možné.
  3. Součástí revize je i kontrola kabelů, vývodů a příslušenství, které jsou s elektrickým spotřebičem spojeny.
  4. Zapojení spotřebiče zpět do sítě a kontrola jeho chodu.

5.Elektrospotřebič se trvale označí, aby nedošlo k jeho záměně na požádání jej označíme nálepkou s dalším termínem revize.

Během revize je majitel průběžně seznamován s výsledky měření a upozorněn na závady. V případě drobných závad je možné závady odstranit na místě. Vyhotovení revizní zprávy trvá zhruba týden. Součástí zprávy je informace, zda je spotřebič schopný bezpečného provozu.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *