PRAVIDELNÉ REVIZE ELEKTRICKÝCH SPOTŘEBIČŮ

Dle normy se provádí revize elektrospotřebičů před prvním použitím, během používání a po opravě spotřebiče. Vychází ze zákona ČSN 33 1600 ed. 2 a dalších podmínek BOZP, dále z nařízení vlády č.378/2001 Sb., o požadavcích na bezpečný provoz a používání strojů a v neposlední řadě také ze zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci práce. Pojďme si říct vše důležité, co bychom měli vědět.

Podíváme se na to hned od prvního použití. Koupili jsme si například nový kávovar, ale než si uděláme první lahodnou kávu musíme udělat revizi. U každého spotřebiče naleznete dokumenty tzn. návod k použití. Velmi důležité jsou parametry a informace jak jej používat, zapojit a další velmi důležité věci.

Provozovatel má povinnost zajišťovat revizi elektrických spotřebičů v pravidelných lhůtách a nebo pokud zjistí závadu elektrického spotřebiče. Provozovatel je ten, kdo dlouhodobě vlastní elektrický spotřebič.

Průběh revize

Revize spotřebiče se skládá z prohlídky, zkoušky chodu a z měření vlastností

a z parametrů ochranných prvků spotřebiče. Revize vždy začíná prohlídkou, protože je velmi důležité zjistit parametry přívodu a třídu ochrany. Měření probíhá tím způsobem, že se spotřebič odpojí od sítě a změří se odpor ochranného vodiče, unikající proud a izolační odpor. Hodnotí se jeho technický stav a především se ověřuje funkčnost a kvalita prvků zajišťujících elektrickou bezpečnost. Z revize není třeba mít strach vše probíhá pod dohledem osoby s příslušnou kvalifikací dle vyhlášky. Tuto povinnost provádět pravidelné revize mají podnikatelé.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *